OTOMATİK YEMLEME SİSTEMLERİ

Dikey Yemleme Vagonları

 • Dikey karıştırma helezonlu
 • Taban helezonuna kesici bıçaklar monteli
 • Sl 100 tartım sistemli
 • Dikey yem vagonu.

DeLaval dikey mikser, kısa bir karıştırma süresinde iyi, yumuşak bir yem karışımı elde etmenizi sağlar. Karşılıklı bıçaklarla birlikte benzersiz karıştırma dizaynı, bütün haldeki yuvarlak balyaları ve uzun samanları bile keser ve karıştırır. Homojen karışım ineklerin bütün yem maddelerini yemesini garanti eder: konsantre yem ve diğer yem maddeleri o kadar güzel karışır ki, inek sevdiklerini seçip sadece onları yiyemez. Dağıtım basit ve tamdır, böylece her inek grubu doğru miktarda, iyi kalitede yem alır. Yem, mikserin her iki yanından eşit olarak dağıtılabilir.

Yatay Yemleme Vagonları

 • Üç yatay karıştırıcılı
 • Alt karıştırıcıda bıçakları mevcuttur
 • Karıştırma gövdesinde karşılıklı bıçakları mevcuttur
 • Karıştırma gövdesi 8 mm çelik plakalardan imal edilmiştir
 • Merkezi karıştırıcı, direkt olarak dişli kutusundan hareketini alır, üst karıştırıcılar ise zincirle hareket alır.
 • Mikser vagon, parçalanmış silajı otomatik olarak yükleyen silaj kesicisine sahiptir
 • Düşük kapasitede bile en iyi katışımı sağlar

Vagonun, traktörün hidrolik sisteminden bağımsız çalışan, kendine ait kapalı hidrolik sistemi vardır. Bir hidrolik pompası, bütün hidrolik fonksiyonlar için gerekli yağı pompalar. Kullanılan 1 adet Boşaltma asansörü (tip E9) hidroliktir ve yüksekliği ayarlanabilir.

SI600 Kontrol ve Tartım Ünitesi: Özel tartım ünitesi sayesinde Vagon içindeki toplam ağırlığı gösterme özelliğine sahiptir. Yükleme esnasında bir ürün çeşidi ağırlık hedefi olarak programlanabilir ve kullanılabilir. 100 farklı rasyon kullanılabilir ‘’Feed Manager programı opsiyoneldir’’.
Programlanabilir elektronik tartım sisteminin kendi bataryası vardır ve traktörden şarj edilebilir. (SI600 tartım sistemi)

yatay yemleme vagonları

Optimat Yem Merkezi Çözüm Sistemleri

DeLaval optimat otomatik yemleme çözümüdür. Sürüdeki tüm ineklerin doğru yemle beslenmesini sağlar. Bu sayede hayvanlar daha sağlıklı, daha verimli ve mutludurlar.
Sık besleme zaman alır. Farklı yemlerin ölçümü ve karıştırılması sırasında pahalı konsantrasyonların ve minerallerin seçiminde hata yapılabilir. DeLaval Optimat belirlenen yem karışımını otomatik olarak karıştırır, hataları ortadan kaldırır ve bu sayede belirlenen yem doğru şekilde kullanılmış olur. Optimat sayesinde sürüdeki hayvanların tamamı doğru yemle ve doğru sıklıkta beslenmiş olur. Dağıtma vagonu günde 65 besleme sezonunu yönetebilir.
DeLaval Optimat, DeLaval DelPro sürü yönetimi sistemiyle tamamen entegredir. Bu sayede çiftlik müdürü hem yem hem de süt ile ilgili bilgileri tek bir noktadan ulaşabilmektedir.

 • Besleme sırasında geçen zamandan 70% azalma
 • Yem kaybını 80% düşürür
 • Süt verimini 2.7% veya daha fazla oranda yükseltir
 • Günde 24 saat otomatik bağımsız besleme
 • Enerji tüketimini azaltır
 • Hayvan sağlığını arttırır- daha stabil rumen ph’sı