Türkiye’de Bir İlk – Mobil Sağımhane

1×24/24 başlık Paralel Koyun/ Keçi Sağım Sistemi
Sistem mobildir; tır üzerine kurulmuştur ve istenilen yere taşınabilir
Saatte ortalama 144 hayvan sağılabilir